Privacy- & Cookiereglement

Jouw privacy

Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe wij met persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. In dit Privacy- & Cookiereglement hebben wij op een rijtje gezet hoe wij daarmee omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Denk daarbij – in een doorsnee zakelijke relatie – onder meer aan je naam en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld je telefoonnummer en eventueel je adres en geboortedatum. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, noemen we ‘verwerken’. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

 • het verzamelen
 • het bewaren
 • het raadplegen
 • het gebruiken, maar ook
 • het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

 • (Potentiële) contactpersonen van organisaties die wij tot onze klanten, leveranciers of (anderszins) zakelijke relaties rekenen;
 • Bezoekers van onze websites.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Stuurkunst.nl is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, waarbij we per doel een aantal voorbeelden van verwerkingen hebben opgenomen:

1. Om een relatie met jou aan te gaan en te onderhouden

Als jij, of de organisatie die jij vertegenwoordigt, klant bij ons wilt worden, hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Dat geldt tevens als jij, of de organisatie die jij vertegenwoordigt, leverancier van ons wilt worden; of in het geval je bij ons solliciteert en bij ons wilt werken of stage wilt lopen, ook dan hebben wij persoonsgegevens van jou nodig.

2. Om te adviseren en om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

Om jou als contactpersoon (en de organisatie die jij vertegenwoordigt) goed van dienst te kunnen zijn en de meest optimale ondersteuning in de strategische communicatie te bieden, verwerken wij gegevens onder meer voor marketingactiviteiten. Zo kunnen we jou bijvoorbeeld via telefoon of e-mail informeren over onze producten en diensten.

Niet langer dan noodzakelijk

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Jouw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen. Voor sommige werkzaamheden schakelen wij namelijk opdrachtnemers/externe systemen in. Denk hierbij aan (digitale) drukkerijen, fotografen of mailsystemen. Wij maken alleen gebruik van opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarnaast moeten zij geheimhouding garanderen. Ook mogen zij jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Hoe borgen wij jouw privacy?

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan. Wij hebben een Privacy Officer die toeziet op de naleving van de privacyregelgeving en -bescherming. De Privacy Officer is het centraal aanspreekpunt voor zowel de organisatie als de toezichthouder. Ook hebben wij medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur in het algemeen, en ten aanzien van de AVG in het bijzonder. Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. En wij zorgen ervoor dat alleen medewerkers die dit vanwege hun functie moeten, jouw persoonsgegevens verwerken.

Social media

Op onze websites staan links naar social media, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter of YouTube. Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan je door middel van een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. Daarnaast kan je cookies verwijderen uit jouw browser of de instellingen van jouw browser instellen naar jouw persoonlijke voorkeuren.

1. Functionele cookies

Functionele cookies gebruiken we om je voorkeuren als bezoeker van onze website te registreren en te onthouden. Zo hoef je jouw voorkeuren niet steeds opnieuw aan te geven en is onze website makkelijker te gebruiken.

2. Tracking cookies

Deze volgen een bezoeker langere tijd over verschillende websites en zijn in staat hiermee een profiel op te bouwen. Hierdoor kan hij/zij gesegmenteerd worden op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter te kunnen adverteren. Een advertentienetwerk plaatst via een site van derden een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentienetwerk bevindt.

CookieLeverancierOpslagperiodeOmschrijving
Datr, fr, reg_fb_gateFacebookMaximaal 2 jaarWordt gebruikt voor het meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om waarde te bepalen van advertentiepartner en/of af te rekenen met advertentiepartner.
DSIDDoubleClick14 dagenWordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.
IDEDoubleClick16 dagenWordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.

3. Analytische cookies

Analytische cookies zetten we in om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we de functionaliteit en de effectiviteit kunnen blijven verbeteren. De software die we hiervoor gebruiken is Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we meten welke pagina’s er worden bezocht en op welke links er wordt geklikt. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, niet gedeeld met derden en niet gebruikt voor andere diensten van Google.

CookieLeverancierOpslagperiodeOmschrijving
1P-JARGoogle6 maandenGebruikt door Google om gerichte advertenties te tonen aan gebruikers
AIDGoogle1 jaarWordt gebruikt om uw activiteit op verschillende apparaten te koppelen wanneer u zich eerder op een ander apparaat heeft aangemeld met uw Google-account.
APISIDGoogleZolang de sessie duurtDeze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
CONSENTGoogle20 jaarInstelling van de cookietoestemming
HSIDGoogle2 jaarDeze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
NIDGoogle6 maandenBevat een uniek ID dat Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt zien en of u al dan niet wilt dat het SafeSearch filter van Google is ingeschakeld.
SAPISIDGoogle2 jaarDeze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
SIDGoogle2 jaarDeze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
SIDCCGoogle3 maandenBeveiligingscookie om gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
SSIDGoogle2 jaarDeze cookies zorgen dat YouTube en Google gebruiksinformatie kunnen verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
OGPCGoogle2 maandenEen cookie om klikken en verzoeken te meten om advertentiecampagnes te optimaliseren.
OTZGoogle1 maandGoogle gebruikt deze cookie om advertenties te tonen op basis van intresses
_utmaGoogle Analytics2 jaarWordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. Het cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics javascript wordt uitgevoerd en er zijn geen bestaande __utma cookies aanwezig. Het cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar het Google Analytics platform zijn verzonden.
_utmbGoogle Analytics30 min.Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen. Het cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics javascript wordt uitgevoerd en er zijn geen bestaande __utmb cookies aanwezig. Het cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar het Google Analytics platform zijn verzonden.
_utmcGoogle AnalyticsZolang de sessie duurtWordt geplaatst voor interoperabiliteit met urchin.js (een verouderde versie van het Google Analytics script). In het verleden werd dit cookie samen met de __utmb-cookie gebruikt om te bepalen of een gebruiker in een nieuwe sessie / bezoek was. Wordt niet gebruikt door ga.js.
_utmtGoogle Analytics10 min.Wordt gebruikt om de verzoeken naar het Google Analytics Platform te reguleren.
_utmvGoogle Analytics2 jaarWordt gebruikt om extra / variabele gegevens op bezoekersniveau in Google Analytics op te slaan, bijvoorbeeld de SBI branche code van de bezoeker (indien deze informatie beschikbaar is). Deze cookie werd in het verleden ook gebruikt door GA Classic en wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar het Google Analytics platform zijn verzonden.
_utmzGoogle Analytics6 maandenIn dit cookie wordt de verkeersbron of campagne opgeslagen zodat wij beter kunnen achterhalen via welke weg(en) je onze site bezoekt. De cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics script is uitgevoerd en wordt bijgewerkt wanneer de inhoud naar het Google Analytics platform is verzonden.
_gaGoogle Analytics, bootstrapcdn.com2 jaarWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Cookies aanpassen & verwijderen

Als je niet wilt dat stuurkunst.nl cookies plaatst op jouw apparaat, dan kun je het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van je browser. Je moet de instellingen van elke browser en elk apparaat afzonderlijk aanpassen.

Meer informatie over Cookies?

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland vanaf 25 mei 2018 de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke rechten heb je?

Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen vier weken ontvang je dan een overzicht van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of jouw gegevens aan te vullen. Als je vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kan je ons dat ook laten weten.

Wijziging van het privacy- & cookiereglement

We kunnen dit Privacy- & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan het Privacy- & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

De laatste wijziging was op 27 september 2018.

Privacy & Cookie Policy
Your privacy
We think it is important that it is clear to everyone how we handle personal data, so that you can trust that your data is in good hands with us. In this Privacy & Cookie Policy, we have listed how we deal with this.

What are personal data?
Personal data is all data that can be traced directly or indirectly to you as a person. Think – in an average business relationship – of your name and e-mail address, but also, for example, your telephone number and possibly your address and date of birth. We call everything that is done with that personal data “processing”. The legal meaning of the term “processing” is broad and includes:

collecting
keep it
consult it
use it, but also
removing personal data.
Whose personal data do we process?
We process personal data of persons with whom we want to have, have or have had a direct or indirect relationship. Think of:

(Potential) contact persons of organizations that we count as our customers, suppliers of (otherwise) business relationships;
Visitors to our websites.
Who is responsible for the processing of your personal data?
Stuurkunst.nl is responsible for the processing of personal data.

What do we process your personal data for?
We process your personal data for the following purposes, for which we have included a number of examples of processing for each purpose:

 1. To enter into and maintain a relationship with you
  If you, or the organization that you yourself want to become a customer of, we need your personal data. This also applies if you, or the organization you ascribe, want to become a supplier to us; or in case you apply to us and want to work with us or do an internship, we also need personal data from you.
 2. To advise and to carry out marketing activities
  In order to provide you with a good service as a contact person (and the organization that involved you) and to offer you the best possible support in strategic communication, we process data for marketing activities, among other things. For example, we can inform you about our products and services by telephone or e-mail.

No longer than necessary
We do not process more data than is necessary for the purposes as we have mentioned it. We also do not store your personal data longer than necessary.

Your personal data can be shared with third parties. Think of (digital) printing companies, photographers or mail systems. We only use contractors who take appropriate security measures to protect your personal data. In addition, they must remember secrecy. They may also not use your personal data for their own marketing activities.

How do we guarantee your privacy?
We attach great importance to privacy. We have a Privacy Officer who oversees compliance with privacy regulations and protection. The Privacy Officer is the central point of contact for both the organization and the supervisory authority. We also have employees who are responsible for the security of our IT infrastructure in general, and with regard to the GDPR in particular. All our employees have signed up to secrecy. And we ensure that only employees who have to do this because of their position, process your personal data.

Social media
Our websites contain links to social media, such as LinkedIn, Facebook, Twitter or YouTube. This Privacy & Cookie Policy does not apply to these social media. The use of social media is your own responsibility. We recommend that you read the privacy rules of these social media carefully, so that you know what happens to your data. Many social media providers are located outside the European Union and store your personal data outside the European Union. This means that your personal data may not be protected at the same level as within the European Union.

external links
Our website contains links to other external websites. This Privacy & Cookie Policy does not apply to those websites. We try to keep the external links up to date and to point to the right websites. We are not responsible for the content of those websites and the way in which your personal data is handled there. We advise you to always read how these other websites handle your personal data.

Cookies
Cookies are small text files that are automatically placed on your computer, tablet or mobile phone when you visit our website. Some cookies require permission. We ask them at your door in the middle of a pop-up window, in each